JOKER

RTP 28%
RTP 93%
RTP 68%
RTP 76%
RTP 69%
RTP 74%
RTP 99%
RTP 32%
RTP 93%
RTP 29%
RTP 21%
RTP 75%
RTP 44%
RTP 82%
RTP 22%
RTP 78%
RTP 69%
RTP 11%
RTP 44%
RTP 12%
RTP 99%
RTP 43%
RTP 22%
RTP 95%
RTP 15%
RTP 15%
RTP 68%
RTP 72%
RTP 22%
RTP 81%
RTP 72%
RTP 65%
RTP 87%
RTP 98%
RTP 55%
RTP 39%
RTP 62%
RTP 94%
RTP 65%
RTP 66%
RTP 87%
RTP 17%
RTP 45%
RTP 76%
RTP 26%
RTP 46%
RTP 91%
RTP 86%
RTP 71%
RTP 78%
RTP 52%
RTP 94%
RTP 69%
RTP 72%
RTP 22%
RTP 92%
RTP 76%
RTP 82%
RTP 85%
RTP 43%
RTP 64%
RTP 29%
RTP 66%
RTP 39%
RTP 36%
RTP 81%
RTP 48%
RTP 25%
RTP 62%
RTP 71%
RTP 44%
RTP 51%
RTP 52%
RTP 48%
RTP 39%
RTP 64%
RTP 62%
RTP 86%
RTP 42%
RTP 57%
RTP 95%
RTP 71%
RTP 42%
RTP 91%
RTP 15%
RTP 47%
RTP 74%
RTP 11%
RTP 51%
RTP 89%
RTP 55%
RTP 95%
RTP 39%
RTP 63%
RTP 76%
RTP 57%
RTP 31%
RTP 22%
RTP 85%
RTP 66%
RTP 45%
RTP 24%
RTP 87%
RTP 99%
RTP 83%
RTP 22%
RTP 59%
RTP 96%
RTP 84%
RTP 13%
RTP 71%
RTP 84%
RTP 41%
RTP 91%
RTP 27%
RTP 47%
RTP 29%
RTP 91%
RTP 48%
RTP 68%